Direktorė - Edita Gulbinienė
Jaunimo programų koordinatorius - Gediminas Krūmas
Sužadėtinių programos koordinatorė - Renata Biliūnienė
Buhalterė - Jolita Zablockienė
Kapelionas - kun. teol. lic. Rimantas Pranskaitis

Šeimos centro tikslas - ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškosios moralės principais.

UŽDAVINIAI

 • Rengti sužadėtinius Santuokos Sakramentui
 • Ruošti savanorius dirbti įvairiuose programose
 • Vykdyti įvairias programas, skirtas šeimoms
 • Organizuoti seminarus, susitikimus, stovyklas, rekolekcijas
 • Organizuoti kasmetinę-tradicinę "Šeimų šventę"
 • Koordinuoti vyskupijos dekanatų Šeimos centrų veiklą, teikti jiems metodinę pagalbą
 • Burti šeimų grupes
 • Teikti šeimoms reikalingą psichologinę ir dvasinę pagalbą
 • Organizuoti šeimų krikščionišką ir pedagoginį švietimą

PROGRAMOS IR VEIKLOS SRITYS

Programa: Atnaujinta sužadėtinių rengimo santuokai programa.
„Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsižvelgdama į Katalikų Bažnyčios Teisės kanonus 1063 ir 1067, bei Šventojo Sosto aprobuotą naują Santuokos sakramento apeigyną "Santuokos Sakramentas" ir jame esančias nuorodas, 1996 metų lapkričio 12 dienos posėdyje patvirtino Pasirengimo santuokos sakramentui programą..." (Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimas dėl parengimo santuokos sakramentui programos, 1996. 11. 12). Šiuo pagrindu visoje Lietuvoje, taip pat ir Šiaulių vyskupijoje, jau vyksta Atnaujintos sužadėtinių programos užsiėmimai.
   ––– • Kas mums svarbu
   ––– • Bendravimas ir bendrystė
   ––– • Kartu per permainas
   ––– • Atleisti ir švęsti
   ––– • Krikščioniškas požiūris į lytiškumą
   ––– • Vaiko vystymasis iki gimimo, vaisingumo pažinimas
   ––– • Dievas ir Bažnyčia
   ––– • Priesaika

  SUSITIKIMAI IR REGISTRACIJA VYKSTA

  Šiauliuose
  Antradieniais nuo 16.00 iki 19.00
  Šiaulių vyskupijos Šeimos centre (Tilžės g. 186, Šiauliai), tel. (841) 520626
  arba internetiniame puslapyje. Registracija būtina ne vėliau, kaip 3 mėnesiams likus iki Santuokos Sakramento.

  Kelmėje
  Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį 9.00-12.00 tel. (699) 63199

  Pakruojyje
  Suderintais penktadieniais 19-21 val. šeštadieniais 16- 20 val. (Vytauto Didžiojo g. 65) tel 862993068

  Radviliškyje
  Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią trečiadienį 18.00. tel.(614) 89907

  Joniškyje
  Kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį tel.

  Kuršėnuose
  Tel. 861298819

Programa: Jaunimo rengimas šeimai.
Programos tikslas - ugdyti kuriančią asmenybę, brandinti kūrybiškai mąstantį žmogų, pasitikintį Dievo kūrybine jėga ir Jo dovanotais talentais, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais, pažinti Dievą kasdieniniame gyvenime. Pagrindinė šios programos dalis „Pažink save“ mokymai. Jaunuoliai gilinasi į savęs pažinimą, per tai pažįsta ir šalia esantį, diskutuoja apie savigarbą ir pagarbą, meilę ir draugystę.

Individualus konsultavimas.

Patyrusių smurtą konsultavimas.

"Natūralaus šeimos planavimo" (NŠP) konsultavimas ir mokymas.

Šeimoms organizuojami įvairūs seminarai.

Jaunimo pasiruošimas šeimai.


Programa: Sąmoningos tėvystės klubas

Programos tikslas – suburti jaunų tėvelių savipagalbos grupę, suteikti jiems galimybę tobulėti dvasiškai, fiziškai, bei sėkmingai susilaukti, auginti ir auklėti savo vaikučius. Besilaukiančios šeimos, jauni tėveliai ir mamos renkasi į grupę, ruošiasi gimdymui, stiprina fizines kūno jėgas, taip pat mokosi taisyklingai mankštintis, kvėpuoti ir natūraliai susilaukti vaikelio. Šeimos lanko baseiną, kuriame vyksta vandens užsiėmimai ir mokymai.
SUSITIKIMAI VYKSTA: Pirmadienį ir ketvirtadienį - 18 - 19.30 val. (Tilžės g. 186, Šiauliai) Antradienį – 10 - 11.30 val. (Tilžės g. 186, Šiauliai)

TAIP PAT SIŪLOME DALYVAUTI TOKIOSE PROGRAMOSE:
Sutuoktinių savaitgaliai.
ALFA kursas suaugusiems.
Rekolekcijos sutuoktiniams.